Tranh Salvador Dali

XIN CHÀO CÁC BẠN ĐẾN VỚI BLOG PHẠM HỮU HOÀNG

Thứ Hai, 18 tháng 2, 2013

TRỐNG VẮNG
Những vần thơ  bạn hữu được Vĩnh Bình viết gửi về từ Sài Gòn, có đọc mới thêm hiểu về anh trong những ngày xa xứ


Đã mấy hôm rồi con chim sẻ không đến đậu trước hiên nhà gọi bạn.
Vạt nắng sớm mai cũng qua mau lòng ta thêm trống vắng.
Bay về đâu hõi chim ?
Vội vàng chi hỡi nắng ?
Cho mùa thu phôi pha.
Cho Chiều vàng trút lá.
Ta một mình đong đếm những vui buồn khi trời đã sang đông. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét